SAHISLARDA KURULUS

SAHISLARDA KURULUS

ŞAHISLARDA KURULUŞ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.İmza ve unvan beyannamesi (Noter onaylı - 2 adet)
3.Şahsın fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 2 adet)
4.Şahsın ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 2 adet) 
5.Ticaret Sicili Tüzüğünün  29.maddesine göre  hazırlanmış taahhütname 
6.Vergi levhası
7.Oda kayıtbeyannamesi 

 

ŞAHISLARDA ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1.Dilekçe (Eski ve yeni adres belirtilmeli) 
2.Ticaret Sicik Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname 

ŞAHISLARDA UNVAN-İŞTİGAL KONU DEĞİŞİKLİĞİ

1.Dilekçe (İmzalı kaşeli)

 

ŞAHISLARDA SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ :
1. Dilekçe ( imzalı-kaşeli )
2. Acentelik sözleşmesi (Noter onaylı)
3. Acentelik vekaletnamesi (2 adet noter onaylı)
4. Birden fazla acentelik alınmış ise T.T.K. 118. maddesi gereğince son acentelik için önceki sigorta şirketleri tarafından verilmiş muvafakatname (Aynı branşta)

ÖNEMLİ NOTLAR:
*** T.T.K. 118.maddesince aksi yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, müvekkil aynı zamanda ve aynı yer veya bölge içinde aynı ticaret dalı için birden fazla acente tayin edemeyeceği gibi; acente dahi aynı yer veya bölge içinde, birbirleriyle rekabette bulunan müteaddit ticari işletmeler hesabına acentelik yapamayacağı belirtilmektedir.

 

SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ :
1. Dilekçe 
2. Acentelik fesihnamesi ( 2 adet noter onaylı )

ŞAHISLARDA KAPANIŞ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Mal beyanı (Dilekçede belirtilebilir)