REHİN TESCİL İŞLEMLERİ

REHİN TESCİL İŞLEMLERİ

TİCARİ İŞLETME REHNİ TESCİLİ
1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Noterce düzenlenmiş rehin sözleşmesi(2 adet)
3.Rehin beyannamesi 
4.Rehin veren ve alacaklısına ait yetki belgesi
5.Rehinli malların bulunduğu yere ait kira sözleşmesi veya tapu belgesi
(noter onaylı)
6.Rehinli mallar listesinde gayrimenkul ve/veya araç var ise,bunlara ait tapu belgesi ve/veya ruhsat örneği(noter onaylı)
7.Rehinli malların sigortalı olması halinde sigorta poliçesi örneği

 

REHİN TADİLİ 
1.Dilekçe ( imzalı kaşeli ) 
2.Tadile dair sözleşme ( noter onaylı ) 
3.Rehinli mallar listesinde gayrimenkul ve/veya araç var ise,bunlara ait tapu belgesi ve/veya ruhsat örneği(noter onaylı)
4.Rehinli malların sigortalı olması halinde sigorta poliçesi örneği

 

REHİN TERKİNİ 
Rehin alacaklısının ticari işletme rehninin terkini ve rehin şerhinin kaldırılmasına dair yazısı
Rehin sözleşmesinin noter tarafından düzenlenme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde tescili zorunlu olup sürenin geçirilmesi halinde sözleşme geçersizdir,yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

*** rehin beyannamesinin rehin sözleşmesi esas alınarak ve ona uygun olarak düzenlenmesi ve taraflarca imzalanması zorunludur.

*** Ticari işletme rehninin terki ancak rehin alacaklısının bildirimi üzerine gerçekleştirilebilir,rehin verenin başvurusu yeterli değildir.