KOOPERATİFLER

KOOPERATİFLER

KOOPERATİFLERDE KURULUŞ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.İlgili Bakanlıkça onaylanmış kooperatif anasözleşmesi
3.Anasözleşme özeti (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış 2 adet) 
4.Bakanlık izin yazısı (Aslı)
5.Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname 
6.Kurucu ortakların fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 2 adet)
7.Kurucu ortakların ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 2 adet)
8.İmza sirküleri


KURULUŞ YÖNETİM KURULU

*** kooperatiflerin kuruluş aşamasında anasözleşmesinde yönetim kurulu görev bölümü yapılamadığından dolayı kuruluş tescilinden sonra

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Yönetim kurulunun görev bölümü ve sirküler kararı (Noter onaylı - 2 adet) 
3.İmza beyannamesi (Noter onaylı- aslı)

yeni tarihli olarak hazırlanıp tescil için Memurluğumuza müracaat edilir.


KOOPERATİFLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)
3.Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti) 
4.Hükümet temsilcili atama yazısı (Aslı) 
5.Gündem

Toplantıda Yönetim Kurulu Seçimi Yapılmış İse; 

1.Görev bölümü sirküler kararı (Noter onaylı 2 adet)
2.Kooperatif yetkililerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı aslı) 
3.Yeni yönetim kurulu üyelerine ait fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)
4.Yeni yönetim kurulu üyelerine ait ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)


KOOPERATİFLERDE YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Yönetim kurulu seçimine ilişkin görev bölümü ve sirküler kararı (Sırası ile 1.2.3. yedeklere teklif edildikten sonra yedek yönetim kurulu üyelerinin bu teklifleri kabul edip etmedikleri açıkça yazılacak-noter onaylı 2 adet) 
3.Ayrılan yönetim kurulu üyesine ait istifa kararı (İstifa eden 1 den fazla ise ayrı ayrı istifa kararı alınacak-noter onaylı 2 adet ) 
4.Yeni üyeye imza yetkisi veriliyorsa;imza beyannamesi (Noter onaylı asıl)
5.Yeni üyeye ait fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)
6.Yeni yeni üyeye ait ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)


KOOPERATİFLERDE ANASÖZLEŞEME TADİLİ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)
3.Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti) 
4.Bakanlık izin yazısı (Aslı) 
5.Bakanlıkça onaylı tadil tasarısı (2 adet)
6.Hükümet temsilcisi atama yazısı (Asıl)
7.Gündem


KOOPERATİFLERDE NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)
3.Hazirun cetveli (Noter onaylı veya aslı) 
4.İlgili Bakanlıkça onaylanmış anasözleşme (Dönüşülen koop. türüne ilişkin)
5.Anasözleşme özeti (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış 2 adet) 
6.Bakanlık izin yazısı (Aslı)
7.Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)
8.Gündem


KOOPERATİFLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Adres Değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter onaylı 2 adet ) 
3.Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname
4.Kira Kontratı


KOOPERATİFLERDE BİRLEŞME

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı) 
3.Hazirun cetveli (Noter onaylı veya aslı ) 
4.Birleşme Sözleşmesi (Noter onaylı-2 adet ) 
5.Birleşme Bilançosu (2 adet ) 
6.Bakanlık izin yazısı (Aslı)
7.Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)
8.Gündem
**Aynı nevideki Kooperatifler birleşebilir.


KOOPERATİFLERDE MERKEZ NAKLİ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)  
2.Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasındaki tescil işlemlerine ilişkin belgelerin, kayıtlı oldukları Sicil Memurluğunca onaylı birer adet örneği
3.Ticaret Sicil Tüzüğünün 47. maddesine göre sicil belgesi (Son 1 ay içinde alınmış) 
4.Kooperatif yetkililerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı aslı) 
5.İlgili Bakanlıkça onaylı tadil tasarısı (2 adet)
6.Merkez naklinin görüşüldüğü genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)
7.Hazirun cetveli (Noter onaylı veya aslı) 
8.Bakanlık izin yazısı (Aslı)
9.Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname
10.Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı) 
11.Gündem


KOOPERATİFLERDE TASFİYEYE GİRİŞ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)
3.Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti) 
4.Yönetim kurlu seçilmiş ise görev bölümü ve tasfiye kurulu temsil kararı (Noter onaylı 2 adet)
5.Tasfiye halinde ibaresi ile kooperatif ünvanı altında düzenlenmiş tasfiye memurlarına ait imza beyannamesi (Noter onaylı aslı) 
6.Tasfiye Memurlarının fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 2 adet)
7.Tasfiye Memurlarının ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 2 adet)
8.Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı) 
9.Gündem
 

KOOPERATİFLERDE TASFİYE SONU KAPANIŞ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Genel kurul toplantı tutanağı (Notar onaylı)
3.Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)
4.Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı) 
5.Gündem
5.Sıfır Bilanço

KOOPERATİFLERDE ANA SÖZLEŞME ÖZETİNDE HAZIRLANACAK MADDELER:

A-TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-26-27-29-31-32-59-70-86

B-SULAMA KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-23-24-25-27-60-71-87

C-SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİNDE:2-3-4-5-6-7-14-15-41-52-67

D-PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİNDE:2-3-4-15-16-17-28-39-55

E-TÜKETİM KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53-80-81-82-83

F-MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFLERİNDE:2-3-4-5-6-7-8-9-10-43-73-81-82-83

G-ESNAF VE SANATKARLAR KOOPERATİFİ:2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53

H-TEMİN TEVZİ KOOPERATİFİ:2-3-4-5-5-6-7-8-9-22-28-29-30-42-43-46-52-53

I-KONUT YAPI KOOPERATİFİ:2-3-4-5-6-7-8-9-22-28-29-30-42-43

J-KÜÇÜK SAN.SİT.YAPI KOOP:2-3-4-5-6-7-8-9-28-46-52-53