KOLLEKTİF ŞİRKETLER

KOLLEKTİF ŞİRKETLER

KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE KURULUŞ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Şirket kuruluş sözleşmesi (Noter onaylı- 2 adet)
3.Şirket ünvanı altında hazırlanmış şirket yetkililerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı-asıl) 
4.Ticaret Sicili Tüzüğünün  29.maddesine göre  hazırlanmış taahhütname 
5.Kurucu  ortakların  fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 3 adet)
6.Kurucu ortaklara ait  ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)
7.Oda kayıt beyannamesi
7.Kira Kontratı


KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ANA SÖZLEŞME TADİLİ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Tadil mukavelesi (Tadil edilen maddenin eski ve yeni şeklinin belirtildiği noter onaylı-2 adet)


KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Hisse devrine ilişkin tadil mukavalesi (Noter onaylı-2 adet)
3. Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluyorsa

• İlgili maddelere ilişkin tadil mukavelesi (Noter onaylı – 2 adet)

• Yeni atanan temsilcilere ait imza beyannamesi (Noter onaylı)

• Yeni giren ortaklara ait fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)

• Yeni giren ortaklara ait ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl-1 adet)

 

KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ŞUBE AÇILIŞI
1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Şirketin kuruluşu itibariyle tüm gazetelerinin şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili memurluğundan onaylı suretleri
3.Şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)
4.Ticaret Sicili Tüzüğünün 55. maddesine göre sicil belgesi (Son 1 ay içinde alınmış-aslı)
5.Şube açılışına dair şube açılış sözleşmesi (Noter onaylı - 2 adet )    
mukavelede ;
• Şubenin ünvanı (Şirket ünvanı yanında, örnek olarak; BARTIN şubesi, ULUS şubesi, 1 nolu şube gibi) 
• Şubenin açık adresi
• Şubeye ayrılan sermaye
• Şubenin temsilcileri açıkça belirtilecek
6.Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname 
7.Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi 
8.Şube yetkililerinin fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 2 adet)
9.Şube yetkililerinin ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)
10.Kira Kontratı 
11.Oda kayıt beyannamesi 

 

KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE TEMSİLCİ ATAMASI

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Kuruluş sözleşmesinin ilgili maddesine ilişkin tadil mukavelesi (Noter onaylı-2 adet)
3.Şirket yetkilisine ait imza beyannamesi (Noter onaylı –2 adet) 
4.İmza yetkisi verilen kişi ortaklar dışından ise  fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)
5.İmza yetkisi verilen kişi ortaklar dışından ise   ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet) 

KOLLEKTİF  ŞİRKETLERDE MERKEZ NAKLİ :
1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin kayıtlı bulunduğu sicil memurluğunca onaylı birer adet sureti (tarih sırasına göre)
3.Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi 
4.Ticaret Sicili Tüzüğünün 47.maddesine göre sicil belgesi (Son 1 ay içinde alınmış - aslı) 
5.Merkez nakline ilişkin ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı - 3 adet)    
• Kararda; tadil olunan maddenin yeni şekli belirtilecek
6.Şirket yetkililerine ait yeni adres ve şirket ünvanı altında imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)
7.Ticaret Sicili Tüzüğünün 29 maddesine göre hazırlanmış taahhütname 
8.Ortakların fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)
9.Ortaklara ait ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)
10.Kira Kontratı 
11.Oda kayıt beyannamesi

 

KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Adres değişikliğine ilişkin tadil mukavelesi (Noter onaylı-2 adet)


KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Acentelik Sözleşmesi (Noter onaylı) 
3.Acentelik vekaletnamesi (Noter onaylı-2 adet)

SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı- 2 adet)


KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE TASFİYE SONU KAPANIŞ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Fesih sözleşmesi (Fesih tarihi belirtilecek-noter onaylı- 2 adet)
3.Tasfiyeye giriş/kapanış bildirim formu