DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

Dernek İktisadi İşletmesi Kuruluş Evrakları

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Derneğin Yetkili organı tarafından alınmış karar ( noter onaylı-2 adet )
kararda; 
• İşletmenin açık ünvanı
• Açık adresi
• Uyruk ve adreslerini belirtmek kaydıyla temsilcileri
• Temsil şekli
• İşletme konusu belirtilecek.

3.Derneklerin Valilik Dernekler Masasından alınan derneğin kuruluşunu gösterir yazı
4.Derneğin ana tüzüğünün veya ana sözleşmesi (Noter onaylı)
5.İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyid eden son seçim veya atamaya ilişkin yetkili kurul kararı
6.Taahhütname (İmzalı) 
7.İşletme temsilcisinin    fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)
8.İşletme temsilcisinin ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)

 

DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ KAPANIŞI

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 
2.İşletmenin kapanışına dair yetkili kurul kararı