EĞİTİM DURUMU

EĞİTİM DURUMU

Bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak maksadıyla sürmekte olan eğitim durumumuz incelendiğinde ilimizde ilk ve ortaöğretimde toplam 142 okulda 30.112 öğrencimiz, 1.770 öğretmenimiz mevcuttur. 17 öğrenciye 1 öğretmenin düştüğü görülmektedir.
 
İlk ve Orta Öğretim

Yükseköğretim

Bartın’da Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ne bağlı olarak 1993-1994 öğretim yılında hizmete açılan Orman Fakültesinin bünyesinde Peyzaj Mimarlığı, Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır.Ardından 1994-1995 yılında öğretime başlayan Bartın Meslek Yüksekokulu, 16 program ile öğretime devam etmektedir.

 

19 bölümde 1644 öğrenci ile 99 öğretim görevlisi vardır.