TARİHÇE

TARİHÇE

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası 1906 yılında "Ticaret ve Ziraat Sanayi" odası adı altında kurulmuştur.27.08.1906 tarihinde "Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Reisi Ahmet" imzası ile "Huzur-u alii cenap Kaymakam'ı ekremiye" hitabından sonra "İzzetli efendim hazretleri" diye başlayan bir yazı ile Oda'nın kuruluşu haber verilmiştir. Yazıda Hükümet binasında bir yer bulunamadığı için Oda çalışmalarının yürütülmesini sağlamak bakımından bir bina ve katip tayini istenmiştir.

 

09.09.1906 tarihinde alınan bir kararla, tüccarların sınıflara ayrıldığı, Odaya kaydolunarak senelik aidat ile yükümlü oldukları ifade edilmiş, Odaya kaytılarını yaptırmayanların "İtibarlarının tasdik edilmeyeceğinden hükümet müzayede ve münakaşalarına iştirak edemiyecekleri" bildirilmiştir.

 

Oda kurulması için Bartın'ın çok eski yıllarına dayanan ve bilhassa yumurtacılık, tavukçuluk, kerestecilik gibi ticari faaliyetlerin gelişmesi gösterilmektedir. Bu gelişmiş ticari potansiyel içinde Oda kurulması için teşebbüs eden ve 1906 yılından 1919 yılına kadar görev yapan heyet;

 

   
Başkan Keleşzade Ahmet Ağa
Üye Yirmibeşzade Hacı Osman Efendi
Üye Bodosaki Konstantinidis
Üye Kürt Hacızade Ahmet Efendi

 

BARTIN TİCARET VE SANAYİ ODASI TARİHİ GELİŞİMİ

Bartın'da ticaret civar bölge halkının toplandığı Pazar yeri olarak gelişmeye başlamıştır.Yerleşme merkezinin dere üzerinden Karadeniz'e bağlanması Pazar yerinin önemini geniş ölçüde arttırmış ve pazarın gelişmesine yol açmıştır.Bu arada,Bartın'a nazaran deniz kenarında olması ve daha geniş imkanlara sahip görülen Amasra kısa zamanda merkez halini almış,Ceneviz'liler bölge ticaretine hakim olmuşlardır.

 

1461 yılında Fatih Sultan Mehmet 'in Amasra'yı fethetmesine kadar Cenevizlilerin elinde bulunan bölge ticareti daha sonra Bartın'a kayarak merkezin burada oluşmasını sağlamıştır.

 

Bu yıllarda ,geniş bir alanın "12 divan merkezi"Bartın'da oluşmuştur.

 

Ulus'lu İbrahim Hamdi'nin "Atlas" kitabında Bartın pazarı şöyle anlatılmaktadır.:

"Bartın 24 karyeri içine alan bir kaza olup,her cumartesi hafta pazarı kurulur.Her hafta Bolu,Safranbolu,Eflani, ve Ova ile Ulus tarafından pek çok pazarcılar gelip şimşir,çıra,keten tohumu,pestil ve ceviz ve yağ ve keten ipliği ve astar ve kereste götürüp alış veriş ederler."

 

Kastamonu salnamesinde ise Bartın pazarı hakkında şu satırlar vardır:

"Bartın'a 3 saat mesafedeki Amasra mahiyesi ile bütün Daday çevresi ve Safranbolu'nun tamamı,Devrek,Araç,Çerkeş ve Cide kasabalarının tamamı ticaretten Bartın'a bağlıdır.Bartın kasabasının ticaret ticaret noktasından haiz olduğu ehemmiyet çevresine nazaran çok önemli bir noktaya gelmiş bulunmaktadır."

 

 

GELİŞİMİ VE YÖNETİCİLERİ

08.03.1950 tarihinde kabul edilen 5590 sayılı kanun ile daha sonra bu kanunu tadil eden kanun ve kararnamelerle kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Ticaret ve Sanayi Odası Kuruluşundan itibaren çalışmalarını mevcut kanun ve yönetmelikler hükümlerine göre sürdürmektedir.Oda çalışma alanı içine giren Kurucaşile,Ulus,Amasra ilçeleri ile Kozcağızı bucağı dahil olmak üzere bölgenin tüm sorunlarını gündemde tutmaktadır.

 

1950 YILINDAN İTİBAREN ODA MECLİSİ BAŞKANLARI

   
Hüseyin Avni Öktem 1954-1957
Ziya Uğur  1957-1963
Hasan Kelepir 1963-1966
İsmail Fırıncı 1966-1969
Hasan Kelepir 1969-1970
Rıfat Tosçuoğlu 1970-1972
Davut Fırıncıoğlu 1973-1974
Mustafa Ünyeli  1974-1982
Şinasi Bankoğlu  1982-1984
Necdet Günal  1987-1992
Fuat Çekici  1992-1995
Mehmet Kemik 1994-2005
Hakan ÇÖME  2005-   

 

KURULUŞTAN İTİBAREN YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI

   
Keleşzade Ahmet Ağa 1906-1910
Yirmibeşzade Hacı Osman Efendi 1910-1919
Turakzade Seyit Ali Bey   1919-1927
Dervişzade Fehmi Bey  1927-1929
Samacıoğlu Galip Bey     1929-1932
Mehmet Hocazade Niyazi Bey  1932-1933
Mahmut Bankoğlu   1933-1938
Faik Alemdar       1938-1940
Mahmut Bankoğlu    1940-1941
Ziya Uğur      1941-1942
İbrahim Balık      1942-1945
Hüseyin Avni Öktem   1945-1945
Hüseyin Balık   1945-1949
Zihni Işık  1949-1951
Hikmet Alemdar      1951-1954
Halil Yirmibeşoğlu      1954-1959
Necdet İnceoğlu      1959-1964
Metin Kırıkoğlu     1964-1967
Lütfi Gevrek        1967-1968
Metin Kırıkoğlu    1968-1971
Lütfi Gevrek         1971-1972
Metin Kırıkoğlu    1973-1982
Rufi Yılmaz        1982-1984
Ömer Kelepir      1984-1985
Ünsal Mutlu        1985-1986
Erdoğan Somaklı    1986-2004
Hakan Çöme 2004-2005
Mehmet Kemik     2005-2009
İsmail Toksöz 2009-2013
Cihat Çakır 2013-2016
Halil Balık 2016-

 

KURULUŞTAN İTİBAREN GENEL SEKRETERLER

   
Samancızede Hüseyin Hamdi Efendi       1906-1922
Fırıncıoğlu Mehmet Sami Efendi          1922-1926
İsmail Hakkı Bey     1926-1927
Saip Duman    1934-1936
Rasih Halulu       1937-1968
Feyzullah Keskin  1968-1971
Erkan Aşçıoğlu      1971-2004
Asuman Aymutlu Özden   2005-