TICARET SİCİLİ MEMURLUGUNUN İS VE HİZMETLERİ

TICARET SİCİLİ MEMURLUGUNUN İS VE HİZMETLERİ

  • Tacir niteliğinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ticaret siciline tescillerini yapmak.
  • Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin durumlarında meydana gelen değişikliklerin tescilini yapmak. (Gerçek kişilerde ünvan, adres, meşgale değişikliği, ticareti terk vb. tüzel kişilerde ana sözleşme değişikliği tescile tabi yönetim kurulu, ortaklar kurulu, genel kurullar, fesih ve tasfiyeler vb. )
  • Ticaret Sicili Memurluğunca düzenlenmesi öngörülen belgeleri vermek.
  • Ticari İşletme Rehni tescil etmek.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının müseccel tacirler hakkında istedikleri bilgi ve belgeleri vermek.
  • Mevzuat gereğince sicil memurluğunca yapılması öngörülen diğer iş ve hizmetleri yapmak.

Yorum Yap

Gönderiliyor.Lütfen Bekleyiniz...