Üyelik


Language
BARTIN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tescil, Koşulları, İlgililer, Talebin Şekli, Süresi, Değişiklikler
Tescil, Tadil, Terkin:
 
Tescil : Bir vakıanın (olayın) sicile geçirilmesi.
Tadil (Değişiklik) : Sicile yazılmış bir vakıadaki değişiklik dolayısıyla sicildeki kayıtların değiştirilmesi ve düzeltilmesi.
 
Terkin (Kayıt Silme ) : Sicile yazılmış bir vakıanın ortadan kalkması veya sona ermesi nedeniyle ona ait kayıtların silinmesidir.
 
Tescilin Koşulları : Tescil talep üzerine yapılır.Tescil talebi ilgililer veya mümessilleri veya hukuki halefleri tarafından dilekçe ile kanunda aksine hüküm olmadıkça 15 günlük süre içerisinde yapılması gerekmektedir.
 
İlgililer : Tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi, tüzel kişi olması halinde yetkili organ veya yetkili temsilcileridir.
 
Bir hususun tescilini istemeye birden fazla yetkili olduğu zaman kanunda aksine hüküm olmadıkça bunlardan birinin isteği yeterli sayılır.
 
Değişiklikler : Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her tür değişikliğin tescili zorunludur. ( T.K. 29 . 30 . 31 . 32 . 33 ) (TST. 21 . 24 . 31 . 32 )