Üyelik


Language
BARTIN TİCARET ve SANAYİ ODASI
DUYURULAR / TİSK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Programı
En Çok Okunanlar
TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu'dan İlimizde Eğitime Dev Destek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bartın TOBB Sosyal Bilimler Lisesi imza töreni ile Bartın ekonomisine değer katanlar ödül töreni kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette Bartın Valisi Seyfettin Azizoğlu’nu makamında ziyaret etti.Valilik Şeref Defterini de imzalayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bartın ekonomisine katkı sunan iş adamlarına verdiği destekten dolayı teşekkürlerini belirtti. Vali Azizoğlu ve Hisarcıklıoğlu ziyarette karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret Akın ile Hisarcıklıoğlu arasında karşılıklı sohbet ve bilgi alışverişi şeklinde sürdü. Belediye Başkanı Cemal Akın TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek belediye Resim Atölyesi kursiyerleri tarafından hazırlanmış bir Bartın resmini, Büyük taarruzu ifade eden Ressam Sururi tablosunuve Belediye Kültür Yayını kitaplarını hediye etti. Hisarcıklıoğlu ise Akın’a TOBB tarafından hazırlanan Yunus’un Gül Bahçesinden isimli kitabı hediye etti. Makam ziyaretler sonrası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Bartın’a yaptırılacak olan Sosyal Bilimler Lisesi’nin protokolü ve Bartın Ekonomisine Değer Katanlar Ödül Töreni düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleşti. 2013 yılı vergi rekortmenlerine ödüllerinin de verildiği törene Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Ramazan Kaplan, Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile davetliler katıldı.

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TİSK)

2018 KSS ÖDÜL PROGRAMI

BAŞVURU FORMU

 

 

 

 

PROJE LOGOSU

 

(Bu bölüme varsa Proje Logosu eklenebilir.

Logo yüksekliğinin azami 10 satır yüksekliğinde olması tavsiye edilmektedir.

Logo eklemek için belirtilen alan çerçevesi ve açıklamalar silinebilir.)

 

 

 

ŞİRKET LOGOSU

 

(Bu bölüme Şirket Logosu eklenebilir.

Logo yüksekliğinin azami 10 satır yüksekliğinde olması tavsiye edilmektedir.

Logo eklemek için belirtilen alan çerçevesi ve açıklamalar silinebilir.)

 

 

 

 

Şirketin Adı/Unvanı

 

 

NOT: Türkiye’de ticaret siciline kayıtlı şirketler, Türkiye’de uygulanan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile ödüle başvurabilirler. Dernek, vakıf, üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu başvuruları kabul edilmemektedir.

 

Proje Başlığı

 

Proje başlığını belirtiniz.

Başlangıç / Bitiş Tarihi

 

(gg/aa/yyyy – gg/aa/yyyy)

Uygulama Yeri

 

Projenin uygulandığı il veya bölgeyi belirtiniz.

Hedef Kitle

 

Projenin hedef kitlesini belirtiniz.

İşbirliği yapılan kuruluşlar

Proje ortakları ve işbirliği yapılan kuruluşlar proje kapsamındaki konumlarına göre ayrı ayrı belirtilmelidir

 

İletişim Bilgileri

İşletme bünyesinde Projeden sorumlu irtibat kişisinin iletişim bilgileri detaylı biçimde verilmelidir. Bilgiler üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

(İsim, unvan, adres, ofis telefonu, cep telefonu, e-posta adresi)

 

 

VARSA

Projeden sorumlu danışmanlık şirketi iletişim ve sorumlu kişi bilgileri detaylı biçimde verilmelidir.

 

 

 

Önemli Not: Başvuru dokümanında yer alan bilgilerin, Ödül Programı sonunda hazırlanması öngörülen muhtemel yayınlar dahilinde kullanılması, Proje sahibi tarafından aksi yazılı olarak belirtilmiş olmadıkça onaylanmış kabul edilir.

 

 

I. Proje Yönetici Özeti

 

Bu bölümde Proje amacı, faaliyetleri ve sonuçları bakımından özet bilgi sunulmalıdır (1 sayfa).

 

II. Proje Hakkında Detaylı Bilgi

 

Aşağıdaki noktaların mümkün olduğunca anlaşılır ve Proje çalışmasını tanıtıcı biçimde açıklanması önemlidir. Açıklamaların başlıklar halinde yazılması zorunluluğu yoktur, referans noktaları silinebilir.

 

 • Proje gerekçesi (en fazla 3 sayfa)
  • Neden bu projeyi yapmaya karar verdiniz?
  • Projenin faaliyet konusu açısından sizin için en önemli unsurlar nelerdir?

 

 • Projenin amacı ve hedef kitlesi (en fazla 1 sayfa)
  • Projenin amacı nedir?
  • Bu Proje ile ne elde edilmesi hedeflenmektedir?
  • Proje kapsamındaki hedef kitleyi tanıtınız; sorunları, ihtiyaçları, beklentileri nelerdir?

 

 • Proje faaliyetleri (en fazla 2 sayfa)
  • Proje kapsamında uygulanması planlanan ana faaliyetleri belirtiniz.
  • Faaliyetlerin nasıl belirlendiğini ve sonucunda ne beklendiğini açıklayınız.

 

 • Temel bulgular ve çıktılar (en fazla 3 sayfa)
  • Proje faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi için ne tür araçlar kullandınız?
  • Elde ettiğiniz sonuçlara yönelik bulgularınız var mı?
  • Belirlenen göstergeler nelerdir?
  • Uygulama süresince karşılaşılan ana sorunlar nelerdir?
  • Elde edilen ana sonuçlar nelerdir?
  • Hedeflere ulaşıldı mı?

 

 • Kaynaklar (en fazla 2 sayfa)
  • Proje kapsamında kullanılan yaklaşık toplam bütçe nedir?
  • Yaklaşık toplam insan kaynağı miktarı nedir?
  • Projenin genel yönetim yapısı nasıl şekillendirilmiştir?

 

 • Diğer bilgiler (en fazla 3 sayfa)
  • Yukarıdaki bölümler dışında, Proje uygulamasında öne çıkan noktalar, dikkat çeken başarılar ve elde edilenlere yönelik olarak vurgulamak istediğiniz diğer hususlar var ise bu bölümde belirtiniz. Bu bölümde sayfa sınırlaması bulunmamakta birlikte, en fazla 3 sayfa ile özetlenmesi tavsiye edilmektedir.

 

 

 

 

Önemli Not: Projenin tanıtımına yönelik hazırlanmış görsel, basılı materyal, film vb. ek materyaller için herhangi bir format kısıtlaması bulunmamaktadır. Söz konusu materyallerin Başvuru formuna ek olarak iletilmesi için posta, kargo, e-posta, internet üzerinden dosya transfer imkanları, CD/DVD vb. farklı ortamların kullanılması mümkündür.

 

Başvuru Sahibi İmzası ve İmza Tarihi

(Başvuru formunun bütün sayfalarının paraflanması gerekmektedir)

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi Notu

 

TİSK KSS Ödül Programı kapsamında, başvurular ayrı ayrı kategorilere göre yapılmayacaktır. Aday Proje, Seçici Kurul tarafından bütün kategoriler açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Aday Projeler, her bir kategoride aldıkları puanlara göre her kategoride sıralamaya girecek ve ilgili kategoride en yüksek puan alan Proje o kategoride ödüllendirilecektir. Seçici Kurul ayrıca, yaptığı değerlendirmeyle şirketlere özel ödül verebilir.

 

Ödül kategorilerine göre esas alınan temel kriterler aşağıdadır:

 

Büyük Ödül

Bu ödül beş kategoride  (Özel Ödüller hariç) toplamda en yüksek puanı alan bir büyük şirkete ve bir KOBİ’ye verilecektir.  Bir toplumsal soruna yönelik yenilikçi bir çözüm içeren etkili bir projenin farklı paydaşlar ile işbirliği içerisinde iyi bir uygulama ile yaygınlaşarak sürdürülmesi sürecini gerçekleştiren iki proje yılın TİSK KSS Büyük Ödülü’nü alacaktır. 

 

Etkililik Ödülü

Belirli bir toplumsal soruna ve/veya dezavantajlı gruba yönelik etkili bir çözüm getiren ve olumlu bir sosyal ya da çevresel veya ekonomik etkisi olan KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

 

İyi Uygulama Ödülü

Fikir aşamasından başlayarak tüm planlama, uygulama, izleme-değerlendirme ve iletişim süreçlerinde etkin bir proje yönetiminin sergilendiği KSS projeleri bu ödülü elde edecektir.

 

Kapsayıcılık Ödülü

Kamu-sivil toplum-özel sektör işbirliği içerisinde uygulanan ve/veya diğer şirketler ile işbirliği içinde gerçekleştirilen; projenin yararlanıcısı olan toplum kesimlerini ve/veya şirket çalışanlarını sürece dahil eden KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

 

Sürdürülebilirlik Ödülü

Belirli bir toplumsal sorunu tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmaya yönelik kalıcı çözüm içeren; zaman, kaynak ve uygulama kapasitesi açısından sürdürülebilir ve/veya yaygınlaştırılabilir KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

 

Yenilikçilik Ödülü

Toplumsal sorunların çözümü amacıyla yenilikçi, inovatif süreç, ürün, hizmet, uygulamalar ve/veya bilimsel yöntem ve teknolojilerin kullanıldığı KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  Özel Ödülü

Kadınların, toplumda daha etkin ve eşit statüye ulaşması,  karar alma mekanizmalarında ve  iş yaşamında daha aktif yer almaları için etkili, farkındalık artıran ve kalıcı çözümler getirecek; kısa, orta ve uzun vadede pozitif  sonuçlar doğuracak toplumsal dönüşüm sergilemeyi hedefleyen KSS projeleri  bu ödüle layık görülecektir.

 

Girişimcilik Özel Ödülü

Sürdürülebilir, topluma faydalı ve yaratıcı ürünler ve hizmetler sunan bir iş modeli geliştiren; toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen bütüncül bir yaklaşım sergileyen ve diğer girişimcilere örnek olabilecek KSS projeleri bu ödülü almaya hak kazanacaktır.

 

GAN TÜRKİYE Özel Ödülü

 

Küresel İşbaşında Eğitim Ağı’na (GAN) üye bulunan TİSK tarafından kurulan GAN TÜRKİYE faaliyetleri kapsamında, “işbaşında eğitim (çıraklık, beceri eğitimi, stajyerlik)” imkanı sunulması, kaliteli işbaşında eğitim fırsatlarının ve bu konuda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla şirketler tarafından yürütülen projeler, GAN TÜRKİYE ÖZEL ÖDÜLÜ’nü alacaktır. 

 

 

 

Ödül süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi için:

 

Rana Çavuşoğlu (İstihdam ve Endüstri İlişkileri Uzmanı)

E-posta:       odul@tisk.org.tr

Telefon:       0312 439 77 17