En Son Haberler

“Bartın Üniversitesinin İlimize Ekonomik Katkısı”

Bartın Üniversitesi ilimizin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı üzerinde önemli etkilere sahip olmasının yanında özellikle ekonomi ve sanayi alanının canlanması açısından önemli bir rol oynamaktadır. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuş olan Bartın Üniversitesimiz 7 eğitim fakültesi ile 11.269 öğrenciye ve 837 akademik personel ve idari personele ev sahipliği yapmaktadır. Daha modern bir çalışma ve yaşam alanı sunmak amacıyla Kutlubey-Yazıcılar mevkiinde "sürdürülebilir yeşil kampus olgusuyla inşa edilecek olan yeni kampus alanı için çalışmalar aralıksız olarak sürdürülmektedir. Üniversitelerde istihdam edilen personel ve öğrencilerin yapmış oldukları harcamalardan oluşan katkı, günümüzde üniversitelerin bölgedeki işletmelere yaptıkları teknik yardımlar, patent ve yeni buluşlar gibi diğer katkılarla da desteklenmektedir. Bu tür katkıların bölge ekonomisine olan etkileri uzun dönemde ortaya çıkmaktadır. Bartın Üniversitemiz bir taraftan yeni istihdam olanakları ortaya çıkarırken, diğer taraftan harcama bazlı finansal katkı sağlayan büyük bir yerel ekonomi konumundadır. Bartın üniversitesindeki, öğrenci, personel, ziyaretçi harcamaları, mal ve hizmet alımları ve yatırım harcamaları şehrin ekonomisi üzerinde etki yaratmaktadır. Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, İran, Fas, Filistin, Afganistan, Tacikistan ve Suriye’den gelen 85 yabancı uyruklu öğrencimiz üniversitemizde öğrenim görmektedir. Kuruluş aşamasında 3 fakülte ile öğretime başlayan fakültemiz, edebiyat, eğitim, fen, iktisadi ve idari bilimler, islami ilimler, mühendislik ve orman fakültesini olmak üzere 7 fakülte ile öğretimine devam etmektedir. Kredi Yurtlar Kurumunun kampus içerisindeki yurt binalarına ilaveten, özel sektörün inşa ettiği yurtların da uzun süreli kiralamalar ile ilimizde 930 olan yurt kapasitesi hizmete giren yurtlar ile birlikte 2046 yükselmiştir. Ağdacı Kampüsündeki A ve B Bloklar ile C Blok'un toplam kapasitesinin 1130'a yükseltilerek sadece kız öğrencilere tahsis edilmiştir. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın iştiraki ile temelini atılarak inşa edilen Tuzcular Köyündeki 667 kapasiteli yurdun da Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından uzun süreli kiralamasının gerçekleştirilerek erkek öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Pelenkoğlu firması tarafından yapımı tamamlanan Şiremirçavuş Mahallesindeki 250 kapasiteli yurdun kiralama işlemlerinin ardından toplamda 916 erkek öğrencilerimize barınma imkanı sağlanacaktır. Yazıcılar Kampüsünde Kredi Yurtlar Kurumuna tahsis edilen 50 dönüm alan üzerinde 1000 öğrenci kapasiteli yurdun proje çalışmalarının da devam etmektedir.


Ayrıntılar için tıklayınız

Değerli üyelerimiz, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" 11.09.2014 tarih ve 29116 (mükerrer ) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükmü gereği üyelerimizin ödemiş oldukları aidat ve munzam aidatlara isabet eden gecikme cezası ve faizlerin üyelerimizin odamıza müracaatları halinde yeniden yapılandırılıp anaparanın ödenmesi halinde tahakkuk edilen cezalar affedilecektir. Son müracaat tarihi 01 Aralık 2014 olup müracaat da bulunmayanlar hakkında kanunda belirtilen hükümler açık olup icraen alınması yönünde açıkça belirtilmiştir. Mağduriyete uğramamanız bakımından yasal süre içinde odamız muhasebe müdürlüğüne müracaat etmeniz yararınıza olacaktır. Bu itibarla gereğini bilgilerinize sunarız.

 • Bartın TSO Üyelerine Yönelik İş Eğitimleri Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi.

  Bartın TSO ile Yöndem Danışmanlık Şirketi gerçekleştirdiği iş eğitimleri bilgilendirme toplantısına Bartın TSO’dan Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Çakır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Balık, Genel Sekreter Mustafa Soyal, Proje Sorumlusu Cengiz İzler ile Basın- Halkla İlişkiler Sorumlusu Ural Oral katıldı. Bartın TSO başkanlık makamında gerçekleşen Yöndem Danışmanlık Firması sahibi Ali Can ile eğitmen Murat Karakabak’in bilgilendirmede bulunduğu toplantıda firmalara yeni yönetim sistemlerine hızlı adaptasyonu, kurum kültürü inşası, sürekli gelişim ve değişim programının kurulması, uygulanması ve yenilenmesi, personel performansı ölçümü ve yönetimi, problem çözme ve karar almada katılımcı yönetim sistemi, şirket içi ve şirket dışı iletişim gibi bir çok alanda ve sektöre yönelik eğitimler gerçekleştirdikleri belirterek teoriden çok, iş hayatına yönelik bilgiler kazanmayı sağlayan bu programların kişilerin daha tecrübeli olmalarını da sağladıklarını belirtti. 2003 yılından beri temelde Batı Karadeniz olmak üzere tüm yurt sathına hizmet veren yöndem danışmalık tamamen alanında uzman bir ekip ile sadece Bartın’da yüzlerce eğitime imza atmıştır. Yönetim danışmanlığı, üretim danışmanlığı, İK danışmanlığı, proje danışmanlığı yatırım ve fizibilite danışmanlığı, kalite yönetim sistemleri ile ürün belgilendirme hizmetleri sunun Yöndem Danışmanlık, Kalite Yönetim Sistemi ve Belgelendirme alanında ise yaklaşık olarak 250 firmaya Kalite Yönetim Sistemi Kurma ve Yürütme becerisi kazandırmış; ISO 9001:2008, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, HACCP ve İyi Hijyen Uygulamaları, Garanti belgesi, Kapasite Raporu, TSE Belgesi, Hizmet Yeterlilik Belgesi, Marka Tesçil, Paten, Analiz, Test ve Kalibrasyon konularında müşterilerinin ihtiyaçları çözüm üretmiştir. İş eğitimleri bilgilendirme sunumu sonrasında açıklamada bulunan Yöndem Danışmanlık Firması sahibi Ali Can; “İş dünyasında 80’li yıllarda başlayan hızlı değişim şirketleri derinden etkilemekte. Özellikle küreselleşme, teknoloji, internet, kalite, rekabet ve müşteri anlayışındaki değişiklikler şirketleri değişime zorluyor. Bu amansız rekabette bilgiye ve insana önem veren şirketler başarılı olabiliyor. Artık herkesçe biliniyor ki; farkı meydana getiren; eğitilmiş insan. Çünkü teknolojiyi, bilgiyi, parayı, her türlü kaynağı şirketin lehine çeviren ve rekabet avantajı sağlayan eğitilmiş insandır.”dedi. “Eğitim Ömür Boyunca Bitmeyen Bir Olgudur” Yöndem Danışmanlık ile bir araya gelinerek gerçekleştirilen çözüm odaklı çalışma neticesinde üyelerimize yönelik eğitim konularını anket çalışmaları yapılarak üyelerin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda belirleneceğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Çakır; Şirketler ve çalışanlarda artık şu bilinç genel geçerlilik içermektedir: Sürekli kendini yenileyebilmek, gelişebilmek ve zamanı takip edebilmek için eğitim şart. Bunun için çalışanlar iş bilgilerinin günceliği ve kendi kişisel gelişimleri için, kurum içi ve kurum dışı eğitimler ile kendilerini eğitmeye devam etmeli ve şirket yönetimleri de bunu desteklemelidir. Zira eğitim ile mevcut çalışanlara yapılan yatırım aslında şirketin kendi geleceğine yaptığı en önemli ama önemi uzun vadede veya yokluğunda kendini hissettiren bir yatırımdır. Bartında ki firmalarımızın öngörüsünde belirleyeceğimiz eğitim konuları ile başlatacağımız eğitimlerin işletmelerimize sağlayacağı katkı son derece büyüktür. Günümüzde bu eğitimler artık birçok kurum için büyük önem taşıyor. Çünkü çalışanların kendini geliştirmesi hem kuruma, markaya katkı sağlıyor hem de şirkete olan aidiyet duygusunu artırıyor. Çalışanlara farkındalık kazandırmak ve donanımlarını güçlendirmek için başlatacağımız bu eğitimlere ilimizde bulunan tüm firmaların iştiraklerini bekliyoruz. “dedi.

  daha
 • Üye Aidatlarında Faiz Affı

  Sn Üyemiz, 10/09/2014 tarih ve 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" 11.09.2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 77 nci maddesi ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa Geçici 18. madde eklenmiştir. Geçici 18. maddenin kapsamında; Bartın Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin yıllık ve munzam aidatları ilişkin madde gereğince; 1-Anılan madde 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, Ekim ayında ödenmesi gereken 2014 yılı aidatlarının 2. taksitleri anılan geçici 18. madde kapsamı dışındadır. 2-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 11.09.2014'ten önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır. 3- İşi bırakma veya resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Bartın Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlanın asılları ile birlikte feri borçlarının tamamı üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetimi Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Birliğimizin web tabanlı üye programında vergi kaydı silinen üyelerin terk tarihinin sorgulanması sağlanacaktır. 4-Üyelerimizin; Geçici 18 inci maddede düzenlenen indirim imkanlarından yararlanabilmesi için 01 Aralık 2014 tarihine kadar odamıza bir dilekçe ile başvurmaları şarttır. Saygılarımla, Cihat Çakır Yönetim Kurulu Başkanı

  daha
 • Bartın Ticaret Sicili Müdürlüğü Münfesih Şirketler Hk.

  Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 05/03/2014 tarihli ve 8521 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin 24/ 09/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur. İlgili liste ekteki dosyada mevcuttur

  daha
 • Bartın TSO Başkanı Cihat Çakır Ahilik Haftası Kutlama Mesajı

  Türk insanının kişiliğinin mesleğini ve marifetini mertlik, cömertlik ve dürüstlük anlayışı ile bütünleştiren Ahilik kültürü asırlar boyu milli birliğimizin, toplumsal dirlik ve düzenimizin güç kaynağı olmuştur. İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde; dürüstlük, güvenirlilik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkeleri esas alınmış ve bu insani değerler toplum tarafından bir yaşam tarzı olarak da benimsenmiştir. Kardeş anlamındaki “ahi” kelimesinden gelen ahilik kavramı toplumumuzda sadece esnaf birliğini sağlamamış o toplumda yaşayan herkesi birbiriyle kaynaştıran, dayanışma sağlayan bir olgu olmuştur. Bizim kültürümüzde ahilik din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeyen, zengin-fakir ayrımı yapmayan, çalışmanın ve üretmenin temel ahlak kuralı sayıldığı, herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesidir. Ahilik, yalnızca bir meslek örgütlenmesini değil, günümüzde de kabul edilen evrensel değerleri benimsemiş bir dünya görüşünü yansıtmaktadır. Ahilik, geleneğinin günümüze kadar gelmesi ve en iyi şekilde temsil edilmesi bizler için önemli bir anlam taşımaktadır. Birçok geleneğimiz gibi ahilik geleneğinin de en güzel şekilde yaşanması, yaşatılması ve kurumsallaştırılarak gelecek kuşaklara aktarılması için her birimize ayrı ayrı görev düşmektedir. İlimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan hafta vesilesi ile tüm esnaf ve sanatkârımızı her zaman olduğu gibi dostluk, kardeşlik, doğruluk ve dayanışmaya davet eder, emeğin en yüce temsilcilerinden olan esnaflarımızın Ahilik Haftasını kutlar; bu önemli değerin tüm kuşaklara bozulmadan miras kalmasını dilerim.

  daha
 • LETONYA'NIN RİGA HEYETİNDEN BARTIN TSO ZİYARETİ

  Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen AB üyesi muadil yerel yönetimler ile sürdürülebilir projeler geliştirmesi amacıyla şehir eşleştirme programı gerçekleştirildi. Bu eşleştirme kapsamında Letonya'nın Riga kentinden ilimize gelen heyet Bartın Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunarak yönetim kurulu üyeleri ile birtakım görüşmelerde bulundu. Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Çakır, Meclis Başkanı Halil Çelen, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Birol Dikyurt, Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Üsküdarlı ile Odamız Genel Sekteri Mustafa Soyal Riga’dan gelen heyeti karşılayarak başkanlık makamında konuk ettiler. Heyette Irmak ekolojisi, milli park ve ormanların korunması ve turizme açılması, katı atık enerji sistemleri konusunda öncü şehir olarak marka şehir olan rigadan Bartın adına yapılacak projelerden destek alınarak tecrübelerinden yararlanılması adına gerçekleştirilen proje kapsamında odamızı ziyaret eden heyette Riga Çevre Meclisi Başkanı Askodls Kļaviņš, Milli Parklar Ve Kent Ormanları Koruma Kurulu Başkanı Evija Pinķe ile Çevre Heyeti Ve Çevre Projeler Bölüm Sorumlusu Alise Gedgauda ile Bartın Valiliği AB Proje Koordinatörü Cevdet Duran bulundu. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’nın kazandığı ivme ile son yıllarda ilin gerek iktisadi, gerekse bütünsel olarak gelişmesi ve kalkınması sürecinin önemli aktörlerinden birisi olduğu ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bartın’ın iktisadi durumu, ticaret ve sanayisinin yanı sıra ilin turizm değerleri ile stratejik konumu ve genel durumu hakkında genel bir bilgilendirmede bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Çakır konuşmasında; “Bartın’ın ekonomik, sosyal, kültürel ve beşeri yönden daha iyi yerlere gelmesi için Bartın Ticaret ve Sanayi Odası olarak meclisimiz ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla; kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası 1906 yılında kurulmuş, 108 yıllık köklü bir kuruluştur. O günden bugüne kadar odamız aynı disiplin ve ciddiyet içinde gelişmeye devam etmiştir. Şu an itibariyle 2500'e yakın üyesiyle; işadamlarına, sanayicilere, tüccarlara ve tacirlere hizmet veren meslek örgütümüz, kuruluşundan günümüze kadar Bartın ve İlçelerinin gelişiminde önemli projeler üretmiş, sorunlara çözümler bulmuştur. Kaliteli bir hizmet anlayışını benimseyen odamız Türkiye’de 365 oda ve borsa içinde Akredite olmuş 53. odadır. Bartın’ın sanayi yönünden gelişmesi son yıllarda hızlanmış, özel sektörce küçük ve orta ölçekli çok sayıda yatırım gerçekleştirilmiştir. Bartın sanayisinin en başta gelen özelliği sayıca özel sektör ağırlıklı olmasıdır. Önemli sektörlerin başında; demir çelik, çimento, toprak, tekstil, konfeksiyon, sayacılık, ayakkabıcılık, orman ürünleri ve mobilya sanayi, kömür ve plastik, metal eşya, gıda gelmektedir. Sektör paylarını incelediğimizde genel olarak Mobilya ve Ağaç İşleri ile Tekstil Sektörü sektörü yoğundur. Tekstil sektöründeki firmalar ise genel olarak nitelikli ürünler üreterek Bartın ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. AB’ye açılan kapı Bartın Rusya ve Avrupa'nın güçlü ekonomisine sahip ülkelerine olan yakınlığı sebebiyle oldukça avantajlı konuma sahiptir. Bartın’ın en önemli ticari ortakları arasında Almanya, Rusya, Çin, Fransa, İtalya, Macaristan, Ukrayna ve Amerika yer almaktadır. “Somut ve Soyut Miraslarımızı Dünyanın Dört Bir Tarafından Gelenlere Tanıtıyoruz.” Bartın ülkenin kuzeyinde yer alan çok elverişli bir konumdadır. Ülkemizin kuzeyinde yer alan ülkelere ulaşım kolaylığı ile cazibe alanı olmaktadır. Bartın TSO olarak katıldığımız Emit ve Yörex fuarları ile ilimizin tanıtımına oldukça önem veriyoruz. Türkiye alternatif turizm için giderek daha cazip bir nokta haline geliyor. Burada ilimizin kültürel zenginlikleri, somut ve soyut miraslarımızı dünyanın dört bir tarafından gelenlere tanıtma fırsatı buluyoruz. Bartın’dan ülkemizin büyük şehirlerine arabayla, trenle veya uçakla ulaşım sadece birkaç saat sürmektedir. Deniz- güneş-kum, yat, su sporları gibi yaz turizmine yönelik aktiviteler için Bartın sahilleri ve Bartın Irmağı zengin bir kaynak oluşturmaktadır. Cömert doğanın armağanı olağanüstü güzellikteki Küre Dağları Milli Parkı, plajları, yaylaları, mağaraları, şelaleleri, ırmak, dağ ve av alanlarıyla bölgenin cazibe merkezidir. Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Çakır’ın yapmış olduğu bilgilendirme sonrası sohbet havasında geçen ziyarette ilin ekonomik ve ticari durumu ile doğa ve turizm olanakları ile ilgili görüş alıverişinde bulunulmasının ardından odamız Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Üsküdarlı tarafından Bartın temalı sunum yapılarak heyet bilgilendirildi.

  daha

Güncel Fotoğraflar

BAŞKANIMIZ SN. CİHAT ÇAKIR

ÖNEMLİ BAĞLANTILAR